کنگره60...(شعبه حر) ما اعضای جمعیت احیای انسانی کنگره 60 در نمایندگی حر آمادگی داریم تا تجربیات و دانش خود را برای رهایی از مسئله بیماری اعتیاد در اختیار شما قرار دهیم . نشانی : پاسگاه نعمت اباد خیابان شکوفه بین میدان ثارالله و باران جنب تالارپذیرایی الماس شهر روزهای مشاوره : شنبه، دو شنبه و چهار شنبه از ساعت13:30الی 16 کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران : دوشنبه و چهار شنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی خصوصی همسفران: سه شنبه ساعت: 15.30 الی 18.30 کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران : شنبه ساعت 17 الی 20 http://horc60.mihanblog.com 2019-11-20T20:52:43+01:00 text/html 2019-11-20T12:42:38+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای چهارشنبه مورخ 1398/08/29 با دستور جلسه توان مالی http://horc60.mihanblog.com/post/2384 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">"بنام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#222222">دوازدهمین جلسه از دوره سی و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی&nbsp;مسافر محمد&nbsp;و دبیری مسافر مرتضی و استادی مسافر اقبال با دستور جلسه (&nbsp;</font><span style="text-align: right;"><font color="#222222"><b>توان مالی</b>&nbsp;</font></span><font color="#222222">)</font><font color="#222222">&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-08-29/1.jpg" alt=""></p></div> text/html 2019-11-19T07:00:00+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اطلاعیه برگزاری جشن یک سال رهایی مسافر سعید http://horc60.mihanblog.com/post/2383 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">" به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز شنبه مورخ 98/09/02 جشن تولد یک سال رهایی مرزبان عزیز مسافر سعید سخی، رهجوی کمک راهنمای محترم آقای فرهاد هوشمند را در نمایندگی حر، رأس ساعت ۱۷ جشن می‌گیریم.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/63815/HOR/980715/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تبریک فراوان به کمک راهنمای محترم و مسافر سعید، از طرف وبلاگ نویسان نمایندگی حر</span></div> text/html 2019-11-19T00:07:07+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اطلاعیه برگزاری آزمون داخلی http://horc60.mihanblog.com/post/2382 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/AZMOON/14.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">به اطلاع می‌رساند که روز شنبه مورخ 1398/09/02 راس ساعت 16 آزمون داخلی در نمایندگی حر برگزار می‌شود.&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">منابع آزمون:<b>&nbsp;کتاب عشق&nbsp;<span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">از اول وادی هشتم تا آخر کتاب عشق</span></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">لطفاً ۱۵ دقیقه قبل شروع آزمون در نمایندگی حضور داشته باشید.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2">به نفرات برتر جوایز نفیس اهدا می‌شود.</font></div></div> text/html 2019-11-18T11:03:33+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/08/27 با دستور جلسه توان مالی http://horc60.mihanblog.com/post/2381 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="">سومین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت مسافر حسن و دبیری موقت مسافر مراد و استادی مسافر مرتضی با دستور جلسه (&nbsp;<b style="">توان مالی</b>&nbsp;)&nbsp; روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-08-27/1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-16T16:56:55+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اطلاعیه لغو شدن جشن گلریزان http://horc60.mihanblog.com/post/2380 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اطلاعیه نگهبان</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/PICCD/Golrezan.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#222222" size="2">با سلام و احترام</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#222222" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#222222" size="2">به استحضار اعضای محترم کنگره 60 می رساند دستور جلسه این هفته از تاریخ شنبه 25 آبان الی جمعه 1 آذر به توان مالی تغییر پیدا می‌کند.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#222222" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#222222" size="2" style="direction: ltr;">لازم به ذکر است که برگزاری جشن هفته گلریزان تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است و زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد.</font></div></div> text/html 2019-11-16T14:40:13+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ رهایی های روزهای شنبه نمایندگی حر مورخ 98/08/25 http://horc60.mihanblog.com/post/2378 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/980825/17.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-16T13:13:07+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای شنبه مورخ 1398/08/25 با دستور جلسه گلریزان http://horc60.mihanblog.com/post/2376 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><b style="">"به نام قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">دوازدهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر اکبر و دبیری مسافر حمید و استادی مسافر اکبر با دستور جلسه (&nbsp;<b style="">گلریزان</b>&nbsp;) روز شنبه مورخ 1398/08/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/980825/1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-14T23:00:00+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ مصاحبه با خدمتگزار لژیون سردار مسافر جواد http://horc60.mihanblog.com/post/2375 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">"بنام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">با کریمان کارها دشوار نیست.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/JAVAD1.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>سلام، لطفاً خودتان را به‌رسم کنگره معرفی کنید.</b></font></div><div style="text-align: start;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سلام دوستان جواد هستم مسافر، آخرین آنتی ایکس مصرفی، شیره، قرص، روش درمان DST داروی درمان شربت OT، ‌مدت سفر اول 12 ماه، ورزش در کنگره والیبال، نام کمک راهنما آقای فرهاد هوشمند، رهایی 21 ماه در ضمن سفر سیگار کردم با کمک راهنمایی آقای علی اسفندیاری، رهایی از سیگار 28 ماه.</font></div></div> text/html 2019-11-14T09:00:00+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ مصاحبه با دیده بان محترم آقای علی اشکذری http://horc60.mihanblog.com/post/2372 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" به نام قدرت مطلق "</b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">خدمت در کنگره مثل بوی گل است.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/63815/HOR/980811/37.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سلام لطفاً خودتان را به‌رسم کنگره معرفی کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سلام دوستان علی هستم مسافر، آنتی ایکس تریاک و شیره، 17 ماه سفر کردم به کمک آقای حسین دژاکام، رهایی 15 سال و 2 ماه.</font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-13T23:00:00+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ مصاحبه با مسافر مجید از اعضای لژیون سردار نمایندگی حر http://horc60.mihanblog.com/post/2371 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">"بنام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: start;">ستارگان فلک می‌رقصند.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/majid1.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سلام لطفاً خودتان را به‌رسم کنگره معرفی کنید.</b></font></div><div style="text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سلام دوستان مجید هستم مسافر، با 20 سال تخریب آنتی ایکس تریاک، مدت سفر اول 10 ماه و 24 روز سفر کردم ورزش در کنگره والیبال و فوتسال، نام کمک راهنما آقای مهدی کنعانی، رهایی 4 سال و 5 ماه.</span></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-11-13T11:25:36+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای چهارشنبه مورخ 1398/08/22 با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها http://horc60.mihanblog.com/post/2374 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: rtl;">"بنام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">یازدهمین جلسه از دوره سی و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی&nbsp;مسافر محمد&nbsp;و دبیری مسافر مرتضی و استادی مسافر یوسف با دستور جلسه (&nbsp;</font><span style="text-align: right;"><font color="#222222" style=""><b>DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها&nbsp;</b>&nbsp;</font></span><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">)</font><font color="#222222" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/HOR/980822/1.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-11-12T23:30:11+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ مصاحبه با خدمتگزار لژیون سردار کمک راهنمای محترم علیرضا فیض آبادی http://horc60.mihanblog.com/post/2370 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">خداوند سریع الحساب است و بلافاصله پاداشش را می‌دهد.</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/fizabadi1.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">خیلی ممنون آقای فیض‌آبادی از وقتی‌که برای مصاحبه در اختیار ما گذاشتید.</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>لطفاً خودتان را به رسم کنگره معرفی نمایید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">سلام دوستان علیرضا هستم مسافر حدود ۱۱ سال است که وارد کنگره شده‌ام، راهنمایم آقای عزت‌الله عابدی، سفر اول ۱۴ ماه طول کشید رشته ورزشی شنا و در حال حاضر ۹ سال و ۱ ماه و ۲ روز است که آزاد و رها هستم.</span></div></div> text/html 2019-11-12T16:14:00+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اسارت تا کی بیایید این زنجیرها را در هم بکوبیم-قسمت سوم http://horc60.mihanblog.com/post/2369 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">"به نام قدرت مطلق"</b></div><div style="text-align: right;"><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="2">قسمت سوم:</font></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">سلامم به گرمای دستت ای دوست&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">دلم لحظه‌ای با دلت رو بروست</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">بگو عاشقی تا سلامت کنم&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">تمام دلم را به نامت کنم</span></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/shm2.jpg" alt=""></div> text/html 2019-11-11T16:37:55+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ مصاحبه با مسافر علی عضو لژیون سردار http://horc60.mihanblog.com/post/2368 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">" به نام قدرت مطلق "</b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">ورود به لژیون سردار یک موهبت الهی است.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/alir1.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>سلام، لطفاً خودتان را به‌رسم کنگره معرفی کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">سلام دوستان علی هستم مسافر، آخرین آنتی‌ایکس مصرفی، تریاک، شیره، روش درمان DST داروی درمان شربت OT، ‌مدت سفر اول ۱۴ ماه و ۱۳ روز، ورزش در کنگره تنیس روی میز، نام کمک راهنما آقای جهانگیر مصدقی، رهایی ۲ سال و 6 ماه.</font></div></div> text/html 2019-11-11T12:15:36+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/08/20 با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها http://horc60.mihanblog.com/post/2367 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2" style="" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="">دومین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی&nbsp; مسافر بهمن و دبیری مسافر حسن و استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمدرضا با دستور جلسه (&nbsp;<b>DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها</b>&nbsp;)&nbsp; روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/bah1.jpg" alt=""></div>