کنگره60...(شعبه حر) ما اعضای جمعیت احیای انسانی کنگره 60 در نمایندگی حر آمادگی داریم تا تجربیات و دانش خود را برای رهایی از مسئله بیماری اعتیاد در اختیار شما قرار دهیم . نشانی : پاسگاه نعمت اباد خیابان شکوفه بین میدان ثارالله و باران جنب تالارپذیرایی الماس شهر روزهای مشاوره : شنبه، دو شنبه و چهار شنبه از ساعت13:30الی 16 کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران : دوشنبه و چهار شنبه ساعت: 17 الی 20 کارگاه آموزشی خصوصی همسفران: سه شنبه ساعت: 15.30 الی 18.30 کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران : شنبه ساعت 17 الی 20 http://horc60.mihanblog.com 2020-02-27T21:04:00+01:00 text/html 2020-02-27T15:30:36+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ معلم: عاشقی‌ات، جاودانگی، تنهایی http://horc60.mihanblog.com/post/2484 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="direction: ltr;">«به نام آن‌کس که به قلم سوگند یاد کرد» </font></b><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">معلمی یعنی عاشقیت، یعنی جاودانگی، یعنی تنهایی </font></b></div><div style="text-align: center; direction: ltr;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/PICCD/Moalem.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div> text/html 2020-02-25T06:46:33+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر وحید اطلاعیه http://horc60.mihanblog.com/post/2483 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49049/HOR/etelaeieh/H1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بدینوسیله به اطلاع اعضای نمایندگی حر می رساند؛</div><div style="text-align: center;"><div>روز&nbsp; چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1398 طبق روال همیشگی تمامی قسمت های اداری نمایندگی اعم از مرزبانی، O.T و پذیرش تازه واردین نمایندگی حر مشغول به کار می باشد اما کارگاه آموزشی و لژیون ها برگزار نمی گردد، لذا خواهشمند است فقط مسافرین سفر اولی که بایستی نامه شربت خود را در این روز دریافت کنند به نمایندگی مراجعه نمایند.</div><div>با احترام، ایجنت نمایندگی حر</div></div> text/html 2020-02-24T15:28:52+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/12/05 با دستور جلسه درختکاری http://horc60.mihanblog.com/post/2482 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">دومین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سهیل و دبیری مسافر مرتضی و استادی کمک راهنمای محترم مسافر رامین با دستور جلسه&nbsp;<b style="">( درختکاری</b><b style="">&nbsp;</b><b style="">)&nbsp;</b>&nbsp;روز دوشنبه مورخ 1398/12/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-12-05/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-22T17:45:13+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی رهایی های روزهای شنبه نمایندگی حر مورخ 98/12/03 http://horc60.mihanblog.com/post/2479 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تا باد چنین بادا..........</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/rahaei/98-12-03/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-22T16:50:26+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای شنبه مورخ 1398/12/03 با دستور جلسه درختکاری http://horc60.mihanblog.com/post/2480 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font style="" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b style="">"به نام قدرت مطلق"</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#222222">یازدهمین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر امیر&nbsp; و استادی دیده بان محترم آقای مجید سلامی با دستور جلسه&nbsp;<b>(</b><b>درختکاری</b><b>)</b>&nbsp;روز شنبه مورخ 1398/12/03 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-12-03/1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2020-02-20T12:49:45+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اطلاعیه http://horc60.mihanblog.com/post/2478 <div style="text-align: center;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"اطلاعیه"</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/PICCD/Korona.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کلیه اعضای کنگره ۶۰ به جهت رعایت اصول بهداشتی از دست دادن و روبوسی با یکدیگر اکیداً خودداری فرمائید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ضمناً کسانی که مبتلا به سرماخوردگی می‌باشند نیز می‌توانند با هماهنگی با راهنمای خود، تا بهبودی بیماری از حضور در شعبات کنگره خودداری کنند.</font></div> text/html 2020-02-19T16:12:37+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اطلاعیه برگزاری جشن تولد هفتمین سال رهایی ایجنت محترم شعبه آقای فرهاد هوشمند http://horc60.mihanblog.com/post/2477 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2">" به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز شنبه مورخ 98/12/03 جشن تولد هفتمین سال رهایی ایجنت محترم شعبه آقای فرهاد هوشمند، رهجوی دیده‌بان محترم آقای مجید سلامی را در نمایندگی حر، رأس ساعت ۱۷ با شور و شوق فراوان جشن می‌گیریم.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/hooshmand.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تبریک فراوان به آقا فرهاد عزیز و کمک راهنمای محترمشان، از طرف مسافران و همسفران نمایندگی حر</span></div></div> text/html 2020-02-19T14:41:13+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر مهدی جلسات روزهای چهارشنبه مورخ 1398/11/30 با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو http://horc60.mihanblog.com/post/2476 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">یازدهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافر سعید و استادی مسافر هادی با دستور جلسه&nbsp;<b style="">(&nbsp;</b><b style="">وظایف راهنما و رهجو&nbsp;</b><b style="">)&nbsp;</b>&nbsp;روز دوشنبه مورخ 1398/11/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52664/HOR/98-11-30/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-17T16:19:29+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/11/28 با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو http://horc60.mihanblog.com/post/2475 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">اولین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سهیل و دبیری مسافر مرتضی و استادی مسافر عیسی با دستور جلسه&nbsp;<b style="color: rgb(34, 34, 34);">(</b><b>وظایف راهنما و رهجو&nbsp;</b><b style="color: rgb(34, 34, 34);">)&nbsp;</b>&nbsp;روز دوشنبه مورخ 1398/11/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-11-28/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-15T16:44:58+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی رهایی های روزهای شنبه نمایندگی حر مورخ 98/11/26 http://horc60.mihanblog.com/post/2473 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b style="">تا باد چنین بادا..........</b></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/rahaei/98-11-26/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-15T15:48:23+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای شنبه مورخ 1398/11/26 با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو http://horc60.mihanblog.com/post/2474 <div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><b style="">"به نام قدرت مطلق"</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#222222" style="">دهمین جلسه از دوره سی‌ودوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر امیر&nbsp; و استادی کمک راهنما محترم عزت الله عابدی با دستور جلسه&nbsp;<b style="color: rgb(34, 34, 34);">(</b><b>وظایف راهنما و رهجو</b><b style="color: rgb(34, 34, 34);">)</b>&nbsp;روز شنبه مورخ 1398/11/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-11-26/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-12T16:53:53+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ اطلاعیه برگزاری جشن دهمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای علیرضا فیض‌آبادی http://horc60.mihanblog.com/post/2472 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز شنبه مورخ 98/11/26 جشن تولد دهمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای علیرضا فیض‌آبادی، رهجوی کمک راهنمای محترم، آقای عزت‌الله عابدی را در نمایندگی حر، رأس ساعت ۱۷ جشن می‌گیریم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/fezabadi.jpg" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">تبریک فراوان تا باد چنین بادا...</span></div> text/html 2020-02-12T15:38:33+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای چهارشنبه مورخ 1398/11/23 با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من http://horc60.mihanblog.com/post/2471 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">دهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافر سعید و استادی مسافر محمد با دستور جلسه&nbsp;<b style="color: rgb(34, 34, 34);">( </b><b>وادی ششم و تاثیر آن روی من</b><b style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;)&nbsp;</b>&nbsp;روز چهارشنبه مورخ 1398/11/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-11-23/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-10T16:23:48+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر سهیل برهمنی جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/11/21 با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من http://horc60.mihanblog.com/post/2470 <div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><b style=""><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="">چهاردهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر بهمن و دبیری مسافر مراد و استادی مسافر عیسی با دستور جلسه&nbsp;<b style="color: rgb(34, 34, 34);">( </b><b>وادی ششم و تاثیر آن روی من&nbsp;</b><b style="color: rgb(34, 34, 34);">)&nbsp;</b>&nbsp;روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/41273/hor/jalasat/98-11-21/1.jpg" alt=""></div> text/html 2020-02-10T11:35:52+01:00 horc60.mihanblog.com مسافر فرهنگ پله‌پله در دنیای تاریکی با سرعت هر چه تمام‌تر _ دلنوشته توسط مسافر امین http://horc60.mihanblog.com/post/2469 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"به نام قدرت مطلق"</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">نیروهای منفی و شیطانی تمام توان و استعداد و هوش مرا در جهت سقوط و نابودی من و در واقع علیه خودم به کار گرفته بودند، من حالا تبدیل‌شده بودم به یک سلاح هوشمند مرگبار که شقیقه آینده و پیشرفت و زندگی خویش را نشانه گرفته بودم و جنون‌آمیز با مهمات مواد مخدر و ضد ارزش‌ها با دستان خودم شهر وجودیم را زیر آتش مرگبار گرفته بودم، زمانی به خودم آمدم که دیگر یک مصرف‌کننده حرفه‌ای تریاک و شیره و شیشه شده بودم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/49048/MOSAFER/amin.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div>