جلسات روزهای یکشنبه مورخ 98/02/08 با عنوان الهام از رمضان
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 ساعت 07:38 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

چهارمین جلسه از دوره سی‌ و یکم  کارگاه‌های  آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر محمد  دبیری  موقت  مسافر محمد و  استادی  مسافر سعید  با دستور جلسه الهام از رمضان روز  یکشنبه مورخ 1398/02/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 98/02/01 با عنوان سیگار
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 ساعت 05:57 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

سومین جلسه از دوره سی‌ و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر محمد  دبیری  مسافر ناصر و استادی  مسافر حسین  با دستور جلسه سیگار روز یکشنبه مورخ 1398/02/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 98/01/25 با عنوان وادی هشتم و تاثیر آن روی من
یکشنبه 25 فروردین 1398 ساعت 05:29 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

دومین جلسه از دوره سی‌ و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر محمد  دبیری  مسافر ناصر و استادی  مسافر علیرضا  با دستور جلسه وادی هشتم و تاثیر آن روی من  روز یکشنبه مورخ 1398/01/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 98/01/18 با عنوان دانایی دانایی موثر سواد
یکشنبه 18 فروردین 1398 ساعت 06:05 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

اولین جلسه از دوره سی‌ و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر محمد  دبیری  مسافر ناصر و استادی  مسافر جواد با دستور جلسه دانایی ،دانایی مؤثر ،  سواد  روز یکشنبه مورخ 1398/01/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/12/26 با عنوان از تعطیلات چگونه استفاده کنیم
یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 05:27 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

چهاردهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری  مسافر علی و استادی  مسافر اکبر با دستور جلسه از تعطیلات چگونه استفاده کنیم  روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/12/19 با عنوان وادی هفتم و تاثیر آن روی من
یکشنبه 19 اسفند 1397 ساعت 06:13 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

سیزدهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری موقت  مسافر سیروس و استادی   مسافر منصور با دستور جلسه وادی هفتم و تاثیر آن روی من  روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/12/12 با عنوان هفته راهنما
یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 06:46 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

دوازدهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری  مسافر علی و استادی  کمک راهنمای گرامی مسافر هاشم با دستور جلسه هفته راهنما  روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/12/05 با عنوان درختکاری
یکشنبه 5 اسفند 1397 ساعت 07:15 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

یازدهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری  مسافر علی و استادی  مسافر علیرضا با دستور جلسه درختکاری  روز یکشنبه مورخ 1397/12/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/11/28 با عنوان وظایف راهنما و رهجو
یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 07:18 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

دهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری  مسافر علی و استادی  مسافر امیر با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو  روز یکشنبه مورخ 1397/11/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/11/21 با عنوان وادی ششم و تاثیر آن روی من
یکشنبه 21 بهمن 1397 ساعت 05:37 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

نهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری  مسافر علی و استادی  مسافر سعید با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من  روز یکشنبه مورخ 1397/11/21 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/11/14 با عنوان OT
یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 07:05 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

هشتمین جلسه از دوره سی‌ام  کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر جواد  دبیری  مسافر علی و استادی  مسافر مهدی با دستور جلسه OT  روز یکشنبه مورخ 1397/11/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،


جلسات روزهای یکشنبه مورخ 97/11/07 با عنوان سم زدایی یا سم نزدایی
یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 05:22 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه هفتم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر جواد دبیری مسافر وحید و استادی  مسافر میثم با دستور جلسه سم زدایی یا سم نزدایی روز یکشنبه مورخ 1397/11/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای یکشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic