جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/08/27 با دستور جلسه توان مالی
دوشنبه 27 آبان 1398 ساعت 06:03 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سهیل برهمنی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
سومین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت مسافر حسن و دبیری موقت مسافر مراد و استادی مسافر مرتضی با دستور جلسه ( توان مالی )  روز دوشنبه مورخ 1398/08/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/08/20 با دستور جلسه DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها
دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت 07:15 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سهیل برهمنی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
دومین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر بهمن و دبیری مسافر حسن و استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمدرضا با دستور جلسه ( DST و تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها )  روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/08/13 با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری
دوشنبه 13 آبان 1398 ساعت 07:08 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
اولین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر بهمن و دبیری مسافر حسن و استادی مسافر سعید با دستور جلسه ( رابطه یادگیری و معرکه گیری )  روز دوشنبه مورخ 1398/08/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/08/06 با دستور جلسه وادی دوم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 6 آبان 1398 ساعت 07:04 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
چهاردهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر سیروس و دبیری مسافر سهیل و استادی مسافر ولی الله با دستور جلسه ( وادی دوم و تاثیر آن روی من )  روز دوشنبه مورخ 1398/08/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/07/29 با دستور جلسه D.SAP
دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 06:58 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
سیزدهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر سیروس و دبیری مسافر سهیل و استادی مسافر مهدی با دستور جلسه ( D.SAP )  روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/07/22 با دستور جلسه سیستم ایکس
دوشنبه 22 مهر 1398 ساعت 06:57 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
دوازدهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت مسافر سهیل و دبیری موقت مسافر بهمن و استادی مسافر حسن با دستور جلسه ( سیستم ایکس )  روز دوشنبه مورخ 1398/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


"به نام قدرت مطلق"
یازدهمین جلسه از دوره سی‌ویکم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سیروس و دبیری مسافر سهیل و استادی مسافر سعید با دستور جلسه ( هفته ایجنت، اسیستانت، مرزبان)  روز دوشنبه مورخ 1398/07/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/07/08 با دستور جلسه وادی اول و تاثیر آن روی من
دوشنبه 8 مهر 1398 ساعت 07:19 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )
"بنام قدرت مطلق"
دهمین جلسه از دوره سی‌ و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سیروس دبیری  مسافر سهیل و استادی مسافر اکبر با دستور جلسه (وادی اول و تاثیر آن روی من) روز دوشنبه مورخ 98/07/08 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/07/01 با دستور جلسه صورت مسئله اعتیاد
دوشنبه 1 مهر 1398 ساعت 06:35 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )
"بنام قدرت مطلق"
نهمین جلسه از دوره سی‌ و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سیروس دبیری  مسافر سهیل و استادی کمک راهنمای محترم مسافر هاشم با دستور جلسه (صورت مسئله اعتیاد) روز دوشنبه مورخ 98/07/01 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/06/25 با دستور جلسه وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من
دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 07:10 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )
"بنام قدرت مطلق"
هشتمین جلسه از دوره سی‌ و دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سیروس دبیری  مسافر سهیل و استادی کمک راهنمای محترم مسافر علیرضا با دستور جلسه (وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من) روز دوشنبه مورخ 98/06/25 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


"بنام قدرت مطلق"
هفتمین جلسه از دوره سی‌دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حر با نگهبانی مسافر سیروس دبیری  مسافر امید و استادی مسافر سهیل با دستور جلسه چگونه از سایت کنگره 60 استفاده میکنیم،مقاله نویسی روز دوشنبه مورخ 98/06/11 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،


جلسات روزهای دوشنبه مورخ 1398/06/04 با دستور جلسه قضاوت و جهالت
دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 06:38 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سعید | ( نظرات )
"بنام قدرت مطلق"
ششمین جلسه از دوره سی دوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی حر با نگهبانی موقت مسافر امید دبیری موقت مسافر مهدی و استادی مسافر مجتبی با دستور جلسه  قضاوت و جهالت روز دوشنبه مورخ 98/06/04 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: