جلسات روزهای دوشنبه 1395/10/20
سه شنبه 21 دی 1395 ساعت 12:46 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"
روز دوشنبه مورخ 1395/10/20 جلسه یازدهم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری و استادی خانم زهرا حاج محمدی با دستور جلسه "وادی پنجم و تاثیرآن روی من" رأس ساعت 15.30 آغاز به کار نمود.


" گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار داخلی شعبه حر، جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/10/13
دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 09:10 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر صادقی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

روز دوشنبه مورخ 1395/10/13جلسه دهم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری و استادی خانم مریم باغبانی با دستور جلسه "نقش آموزش و خدمت در رهایی من" رأس ساعت 15.30 آغاز به کار نمود.

 

خدایا اگر روزی در سختی ها فراموش کردم خدای بزرگی دارم تو مرا فراموش نکن که بنده کوچکی داری، با نوازشی یا شاید تلنگری، بزرگی ات را برایم یادآوری کن .


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار داخلی شعبه حر، جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات روزهای دوشنبه همسفران 1395/10/6
سه شنبه 7 دی 1395 ساعت 06:58 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/10/6جلسه نهم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری موقت خانم اعظم قربانی و استادی خانم مینا ارکان پور با دستور جلسه "کمک کنگره به کن و خدمت من به کنگره" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود.


"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/09/29
سه شنبه 30 آذر 1395 ساعت 09:54 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/09/29جلسه هشتم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم مریم بیات  ، دبیری موقت خانم مریم ملکی  و استادی خانم جلالی با دستور جلسه "هفته همسفر(جشن)" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود.
"گزارش کامل در ادمه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/09/22
سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت 08:54 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/09/22جلسه هفتم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم شهره مشیری  ، دبیری موقت خانم الهه  و استادی خانم ترانه حیدری با دستور جلسه "وادی چهارم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود."گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/09/15
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 09:01 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/09/15جلسه ششم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم شهره مشیری  ، دبیری موقت خانم سمیرا  و استادی خانم فاطمه بابایی با دستور جلسه "چگونه شکرگزاری کنیم؟OT" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود."گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار داخلی شعبه حر، جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/09/1
سه شنبه 2 آذر 1395 ساعت 10:24 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/09/1جلسه پنجم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری  و استادی خانم منیژه با دستور جلسه "جهان‌بینی ورزشی، برای چه ورزش می‌کنیم؟" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/08/24
سه شنبه 25 آبان 1395 ساعت 08:35 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/08/24جلسه چهارم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری  و استادی خانم الههبا دستور جلسه "وادی سوم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود."گزارش کامل در ادمه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/08/17
سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت 09:02 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر صادقی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/08/17جلسه سوماز دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری  و استادی خانم فرزانه صادقی اصلبا دستور جلسه "اروش‌های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهترین راه" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود."گزارش کامل در ادمه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/08/10
سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت 12:09 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر صادقی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/08/10جلسه دوم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری  و استادی خانم فاطمه جعفری با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" رأس ساعت 15/30 آغاز به کار نمود.

"گزارش کامل در ادمه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار داخلی شعبه حر، جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/07/26
دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت 09:24 ب.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز دوشنبه مورخ 1395/08/3جلسه یکم از دوره هفتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم نسرین مولایی، دبیری خانم شهره مشیری  و استادی خانم مریم بیات با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من" رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود."گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،


جلسات خصوصی روزهای دوشنبه همسفران 1395/07/26
سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت 10:10 ق.ظ | نوشته شده به دست همسفر غلامی | ( نظرات )

بسمه تعالی

روز دوشنبه مورخ 1395/07/26جلسه چهاردهم از دوره ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی حر با نگهبانی خانم مریم بیات، دبیری خانم مینا ارکان پور و استادی خانم لیلی محمدی با دستور جلسه "صبر ، استقامت ، آرامش" رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
"گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای دوشنبه همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic