جلسات روزهای سه شنبه مورخ 98/02/10 با عنوان الهام از رمضان
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 07:47 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سهیل برهمنی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

دوازدهمین جلسه از دوره سی‌ ام  کارگاه‌های  آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافر مهدی  دبیری   مسافر سیروس و  استادی  مسافر خسرو  با دستور جلسه الهام از رمضان روز سه شنبه مورخ 1398/02/10 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ 98/02/03 با عنوان سیگار
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 ساعت 10:40 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

یازدهمین جلسه از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر سیروس و استادی کمک راهنمای محترم محمد با دستور جلسه سیگار روز سه شنبه مورخ 1398/02/03 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،

جلسات روزهای سه شنبه مورخ 98/01/27 با عنوان وادی هشتم و تاثیر آن روی من
سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 07:41 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

جلسه دهم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر سیروس و استادی  مسافر وحید با دستور جلسه وادی هشتم و تاثیر آن روی من  روزسه شنبه مورخ 1398/01/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ 98/01/20 با عنوان دانایی ،دانایی مؤثر ، سواد
سه شنبه 20 فروردین 1398 ساعت 05:32 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سهیل برهمنی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

جلسه نهم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر سیروس و استادی  مسافر یاور با دستور جلسه دانایی،دانایی موثر،سواد  روزسه شنبه مورخ 1398/01/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ 97/12/28 با عنوان از تعطیلات چگونه استفاده کنیم
سه شنبه 28 اسفند 1397 ساعت 05:44 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

جلسه هشتم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت مسافر محمد دبیری موقت مسافر منصور و استادی  مسافر سیاوش با دستور جلسه از تعطیلات چگونه استفاده کنیم  روزسه شنبه مورخ 1397/12/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ97/12/21 با عنوان وادی هفتم و تاثیر آن روی من
چهارشنبه 22 اسفند 1397 ساعت 07:44 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

جلسه هفتم از دوره 
سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافر حسین با دستور جلسه وادی هفتم و تاثیر آن روی من روزسه شنبه مورخ 1397/12/21رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ97/12/14 با عنوان هفته راهنما
چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 09:04 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

جلسه ششم از دوره 
سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافر فرهاد با دستور جلسه هفته راهنما روزسه شنبه مورخ 1397/12/14رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ97/12/7 با دستور جلسه درختکاری
چهارشنبه 8 اسفند 1397 ساعت 08:50 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"

جلسه پنجم از دوره 
سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافرسیاوش با دستور جلسه درختکاری  روزسه شنبه مورخ 1397/12/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه30-11-97با عنوان وظایف راهنما و رهجو
سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت 06:23 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه چهارم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافرسعید با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو  روزسه شنبه مورخ 1397/11/30 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ 23/11/97 با عنوان وادی ششم .
سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت 07:29 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه سوم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافرحسین با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من روزسه شنبه مورخ 1397/11/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ 97/11/16 با عنوان OT
سه شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 07:03 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه دوم از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافرامید با دستور جلسه OT روزسه شنبه مورخ 1397/11/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،


جلسات روزهای سه شنبه مورخ 97/11/9 با عنوان سمزدایی یا سم نزدایی
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 07:18 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه اول از دوره سی‌ام کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر مهدی دبیری مسافر محمد و استادی  مسافرمحمدرضا با دستور جلسه سم زدایی یا سم نزدایی روزسه شنبه مورخ 1397/11/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای سه شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic