جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/04/22
پنجشنبه 22 تیر 1396 ساعت 04:23 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

جلسه سیزدهم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای مهدی خوش ساعد" با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1396/04/22 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود. در ضمن یک سال رهایی مسافر "مجید کمک" با شور فراوان جشن گرفته شد.


"گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/04/15
پنجشنبه 15 تیر 1396 ساعت 03:49 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

جلسه دوازدهم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای منوچهر اسلامی" با دستور جلسه "حرمت کنگره ۶۰، چرا رابطه کاری ،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است ؟" روز پنجشنبه مورخ 1396/04/15 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود. "متن کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/04/08
پنجشنبه 8 تیر 1396 ساعت 04:26 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

جلسه یازدهم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت"آقای عیسی وفایی" ، دبیری موقت"آقای علی رضا علی رم" و استادی "آقای جهانگیر مصدقی" با دستور جلسه "شیشه و تخریب های آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1396/04/08 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود. 


"گزارش کامل در ادامه مطلب"


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/04/01
پنجشنبه 1 تیر 1396 ساعت 04:44 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

جلسه دهم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای دکتر مسعود حاج رسولی" با دستور جلسه "ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)" روز پنجشنبه مورخ 1396/04/01 رأس ساعت 17:30  آغاز به کار نمود. 


"گزارش کامل در ادامه مطلب"


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/03/25
پنجشنبه 25 خرداد 1396 ساعت 04:19 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

جلسه نهم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای مهدی سهیلی" با دستور جلسه "وادی دهم و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1396/03/25 رأس ساعت 17:30  آغاز به کار نمود. 


"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/03/18
پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت 06:16 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

روز پنجشنبه مورخ 1396/03/18 جلسه هشتم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای هاشم امام نژاد" با دستور جلسه "که چی؟" رأس ساعت 17:30  آغاز به کار نمود. 

"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/03/11
پنجشنبه 11 خرداد 1396 ساعت 04:18 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

روز پنجشنبه مورخ 1396/03/11 جلسه هفتم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی کمک راهنمای محترم جناب "آقای کامران رک" با دستور جلسه "سیگار" رأس ساعت 17:30  آغاز به کار نمود. 


"گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/03/04
پنجشنبه 4 خرداد 1396 ساعت 05:32 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )

 "به نام قدرت مطلق"

روز پنجشنبه مورخ 1396/03/04 جلسه ششم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی دیده‌بان محترم جناب "آقای رضا ترابخانی" با دستور جلسه "در استحکام پایه‌های مالی و علمی کنگره، من چه کرده‌ام؟" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. 


"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/02/28
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 ساعت 04:21 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق "

روز پنجشنبه مورخ 28/02/1396 جلسه پنجم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی " ، دبیری "آقای علی محمدی " و استادی "آقای خسرو باباخانی " با دستور جلسه الهام از رمضان " رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. در ضمن اولین سال رهایی مسافر " جلیل خجسته " با شور فراوان جشن گرفته شد.

 

"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،


گزارش تصویری از فعالیت خدمتگزاران نمایندگی حر
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 ساعت 07:03 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق"


"گزارش کامل در ادامه مطلب"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: اخبار داخلی شعبه حر، جلسات روزهای پنج شنبه، دلنوشته،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/02/14
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 ساعت 03:59 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق "

روز پنجشنبه مورخ 1396/02/14 جلسه سوم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره60 ، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای عبدالله ملکی" با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن " رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود. در ضمن سومین سال رهایی مسافر " مهدی پارسی " با شور فراوان جشن گرفته شد. 

"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1396/02/07 با عنوان هفته راهنما
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 04:26 ب.ظ | نوشته شده به دست سعید بیانی | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق "

روز پنجشنبه مورخ 1396/02/07 جلسه دوم از دوره بیستم و سوم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره60 ، نمایندگی حر با نگهبانی "آقای محمد اشکشی" ، دبیری "آقای علی محمدی" و استادی "آقای وحید جاسبی" با دستور جلسه "هفته راهنما" رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

.

"گزارش کامل در ادامه مطلب"

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو