جلسات روزهای پنج شنبه مور96/10/21 با عنوان غذای ما دوای ما،دوای ما غذای ما
پنجشنبه 21 دی 1396 ساعت 04:44 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه دهم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی" دبیری "مسافر رضا " و استادی دیده بان محترم "مسافر محمد صادق" با دستور جلسه "غذای ما دوای ما،دوای ما غذای ما" روز پنجشنبه مورخ 1396/10/21 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ96/10/14 باعنوان کمک من به کنگره و کمک کنگره به من
پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 05:13 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه نهم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی" دبیری "مسافر رضا " و استادی "مسافر فرهاد" با دستور جلسه "کمک من به کنگره و کمک کنگره به من" روز پنجشنبه مورخ 1396/10/14 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ96/10/07 باعنوان جهان بینی در ورزش
پنجشنبه 7 دی 1396 ساعت 05:24 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه هشتم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی"دبیری "مسافر رضا " و استادی "مسافر محمد رضا" با دستور جلسه "جهان بینی در ورزش" روز پنجشنبه مورخ 1396/10/07 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/09/30 با عنوان وادی چهارم
پنجشنبه 30 آذر 1396 ساعت 05:12 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه هفتم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت "مسافر رضا" دبیری موقت "مسافر احمد" و استادی "مسافر مهدی" با دستور جلسه "وادی چهارم" روز پنجشنبه مورخ 1396/09/30 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/09/23 با عنوان هفته همسفر
پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت 07:30 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه ششم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر علی" دبیری "مسافر رضا" و استادی "همسفر ابوالفضل" با دستور جلسه "هفته همسفر" روز پنجشنبه مورخ 1396/09/23 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/09/16 با عنوان بنیان کنگره 60
پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 05:45 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه پنجم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر علی" دبیری "مسافر رضا" و استادی "مسافر محمد" با دستور جلسه "بنیان کنگره 60" روز پنجشنبه مورخ 1396/09/16 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/09/09 با عنوان رابطه یادگیری با معرکه گیری
پنجشنبه 9 آذر 1396 ساعت 05:49 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه چهارم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر علی" دبیری موقت "مسافر احمد" و استادی "مسافر علی" با دستور جلسه "رابطه یادگیری با معرکه گیری" روز پنجشنبه مورخ 1396/09/09 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/09/02 با عنوان نقش سی دی ها در آموزش
پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت 04:00 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه سوم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر علی  " دبیری مسافر رضا " و استادی "مسافر منوچهر" با دستور جلسه " نقش سی دی ها در آموزش " روز پنجشنبه مورخ 1396/09/02 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/08/25 با عنوان وادی سوم
پنجشنبه 25 آبان 1396 ساعت 04:53 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه دوم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر علی  " دبیری مسافر رضا " و استادی "مسافر عباس" با دستور جلسه " وادی سوم " روز پنجشنبه مورخ 1396/08/25 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/08/18 با عنوان DST و تجربه من از سایر روش ها
پنجشنبه 18 آبان 1396 ساعت 05:16 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه اول از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر علی  " دبیری مسافر رضا " و استادی "مسافر سعید" با دستور جلسه " DST و تجربه من از سایر روش ها " روز پنجشنبه مورخ 1396/08/18 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/08/11 با عنوان گلریزان
پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 05:17 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه چهاردهم از دوره بیست و چهارم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر سعید  " ، دبیری موقت " مسافر محسن " و استادی "مسافر اکبر " با دستور جلسه " گلریزان " روز پنجشنبه مورخ 1396/08/11 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/08/04 با عنوان وادی دوم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت 04:59 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه سیزدهم از دوره بیست و چهارم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر سعید  " ، دبیری موقت " مسافر اکبر " و استادی "مسافر عبدالله " با دستور جلسه " وادی دوم و تاثیر آن روی من " و جشن تولد مسافر احمد، روز پنجشنبه مورخ 1396/08/04 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic