جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/01/30 با عنون، جهان بینی 1و 2
پنجشنبه 30 فروردین 1397 ساعت 05:00 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه هفتم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی ایجنت محترم "مسافرعبدالله " با دستور جلسه " جهان بینی 1و 2 " روز پنجشنبه مورخ 1397/01/30 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/01/23 با عنون،وادی هشتم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 23 فروردین 1397 ساعت 05:04 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه ششم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی دیده بان محترم "مسافرعلیرضا " با دستور جلسه " وادی هشتم و تاثیر آن روی من " روز پنجشنبه مورخ 1397/01/23 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/01/16 با عنوان دانایی،دانایی موثر،سواد
پنجشنبه 16 فروردین 1397 ساعت 05:09 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه پنجم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی "مسافرمنوچهر " با دستور جلسه " دانایی،دانایی موثر،سواد " روز پنجشنبه مورخ 1397/01/16 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ96/12/24 با عنوان چگونه از تعطیلات استفاده کنیم
پنجشنبه 24 اسفند 1396 ساعت 05:01 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه چهارم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی "مسافرجهانگیر " با دستور جلسه " چگونه از تعطیلات استفاده کنیم " روز پنجشنبه مورخ 1396/12/24 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ96/12/17 با عنوان وادی هفتم
پنجشنبه 17 اسفند 1396 ساعت 04:50 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه سوم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی "مسافرسهیل " با دستور جلسه " وادی هفتم" روز پنجشنبه مورخ 1396/12/17 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/12/10 با عنوان دیده بان
پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 05:48 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه سوم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت"مسافر عبدالله" دبیری موقت "مسافر فرهاد " و استادی دیدبان محترم "مسافر محمد صادق " با دستور جلسه " دیده بان " روز پنجشنبه مورخ 1396/12/10 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/12/03 با عنوان درختکاری
پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 04:52 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه دوم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی "مسافر هاشم " با دستور جلسه " درختکاری " روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ96/11/26 با عنوان وظایف راهنما و رهجو
پنجشنبه 26 بهمن 1396 ساعت 04:53 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه اول از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر محسن " و استادی "مسافر علی " با دستور جلسه " وظایف راهنما و رهجو " روز پنجشنبه مورخ 1396/11/26 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/11/19 با عنوان وادی ششم
پنجشنبه 19 بهمن 1396 ساعت 05:14 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه چهاردهم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی" دبیری "مسافر رضا " و استادی "مسافر سهیل " با دستور جلسه " وادی ششم " روز پنجشنبه مورخ 1396/11/19 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/11/12 با عنوان ot
پنجشنبه 12 بهمن 1396 ساعت 07:14 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه سیزدهم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی" دبیری "مسافر رضا " و استادی "مسافر کیوان " با دستور جلسه " ot " روز پنجشنبه مورخ 1396/11/12 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/11/05 با عنوان سم زدایی یا سم نزدایی
پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت 06:06 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه دوازدهم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی" دبیری "مسافر رضا " و استادی "مسافر علی " با دستور جلسه " سم زدایی یا سم نزدایی " روز پنجشنبه مورخ 1396/11/05 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 96/10/28 با عنوان وادی پنجم
شنبه 30 دی 1396 ساعت 03:16 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه یازدهم از دوره بیست و پنجم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر علی" دبیری "مسافر رضا " و استادی "مسافر محمد " با دستور جلسه " وادی پنجم " روز پنجشنبه مورخ 1396/10/28 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه، تولدها،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic