"به نام قدرت مطلق"

جلسه پنجم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم"مسافر مهدی " با دستور جلسه "حرمت کنگره60. چرا ما در کنگره رابطه مالی و کاری نداریم؟" روز پنجشنبه مورخ 1397/04/21 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/04/14 با عنوان تخریب شیشه و درمان آن با متد dst
جمعه 15 تیر 1397 ساعت 12:33 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه چهارم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم"مسافر محمد " با دستور جلسه "تخریب شیشه و درمان آن با متد dst" روز پنجشنبه مورخ 1397/04/14 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/04/07 با عنوان آداب و معاشرت
پنجشنبه 7 تیر 1397 ساعت 11:04 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه سوم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم"مسافر جهانگیر " با دستور جلسه "آداب و معاشرت" روز پنجشنبه مورخ 1397/04/07 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/03/31 با عنوان وادی دهم و تاثیر آن روی من
شنبه 2 تیر 1397 ساعت 01:25 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه دوم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم"مسافر سهیل کلاته " با دستور جلسه "وادی دهم و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1397/03/31 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/03/24 با عنوان سیگار
جمعه 25 خرداد 1397 ساعت 01:54 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه یکم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم"مسافر مصطفی حسینی " با دستور جلسه "سیگار" روز پنجشنبه مورخ 1397/03/24 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود و آخرین  جلسه از افطاری ماه مبارک رمضان.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/03/17 با عنوان ظرفیت و مسئولیت(قبله گم کردن)
پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 05:35 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه چهاردهم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر فرهاد" دبیری "مسافر مهدی" و استادی "مسافر محمد " با دستور جلسه "ظرفیت و مسئولیت(قبله گم کردن)" روز پنجشنبه مورخ 1397/03/17 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود و دوازدهمین جلسه از افطاری ماه مبارک رمضان.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


"به نام قدرت مطلق"

جلسه سیزدهم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر فرهاد" دبیری "مسافر مهدی" و استادی راهنمای گرانقدر "مسافر منوچهر " با دستور جلسه "در پایه های مالی و علمی کنگره 60 من چه کردم" روز پنجشنبه مورخ 1397/03/10 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود و هفتمین جلسه از افطاری ماه مبارک رمضان.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/03/03 با عنوان کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن
پنجشنبه 3 خرداد 1397 ساعت 05:31 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه دوازدهم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر فرهاد" دبیری "مسافر مهدی" و استادی "مسافر اکبر" با دستور جلسه "کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن" روز پنجشنبه مورخ 1397/03/03 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود و چهارمین جلسه از افطاری ماه مبارک رمضان.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/02/27 با عنوان وادی نهم
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 ساعت 08:45 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه یازدهم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر فرهاد" دبیری "مسافر مهدی" و استادی "مسافر جهانگیر مصدقی" با دستور جلسه " وادی نهم" روز پنجشنبه مورخ 1397/02/27 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/02/20 با عنوان الهام از رمضان
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 05:09 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه دهم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر فرهاد" دبیری "مسافر مهدیو استادی راهنمای محترم  "مسافر علی جلالی " با دستور جلسه الهام از رمضان" روز پنجشنبه مورخ 1397/02/20 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/02/13 با عنوان هفته راهنما
جمعه 14 اردیبهشت 1397 ساعت 10:09 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه نهم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی "مسافر فرهاد" دبیری موقت"مسافر حسینو استادی دیده بان محترم "مسافر مجید سلامی " با دستور جلسه هفته راهنما" روز پنجشنبه مورخ 1397/02/13 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/02/06 با عنوان در کنگره 60 چگونه قدر دانی می کنیم؟
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 ساعت 04:52 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )
" به نام قدرت مطلق "

جلسه هشتم از دوره بیست و ششم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت"مسافر اکبر" دبیری "مسافر مهدی " و استادی  "مسافرمحمد " با دستور جلسه در کنگره 60 چگونه قدر دانی می کنیم؟" روز پنجشنبه مورخ 1397/02/06 رأس ساعت 17  آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو