جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/08/03 با عنوان وادی دوم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 3 آبان 1397 ساعت 05:14 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه سوم از دوره بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر رضا" دبیری "مسافر مجتبی" و استادی کمک راهنما آقای  " مسافر مهدی " با دستور جلسه "وادی دوم و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1397/08/03 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/07/26 با عنوان D.SAP
پنجشنبه 26 مهر 1397 ساعت 05:25 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه دوم از دوره بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر رضا" دبیری "مسافر مجتبی" و استادی  " مسافر محسن " با دستور جلسه "D.SAP" روز پنجشنبه مورخ 1397/07/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/07/19 با عنوان از فرمانبرداری
شنبه 21 مهر 1397 ساعت 08:45 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه اول از دوره بیست و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت"مسافر اکبر" دبیری "مسافر مجتبی" و استادی کمک راهنمای محترم  آقای " منوچهر اسلامی " با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" روز پنجشنبه مورخ 1397/07/19 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/07/12 با عنوان سیستم ایکس
پنجشنبه 12 مهر 1397 ساعت 05:15 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه چهاردهم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر منصور" و استادی جناب آقای " خسرو " با دستور جلسه "سیستم ایکس" روز پنجشنبه مورخ 1397/07/12 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/07/05 با عنوان وادی اول و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 5 مهر 1397 ساعت 05:10 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه سیزدهم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر منصور" و استادی جناب آقای " وحید جاسبی" با دستور جلسه "وادی اول و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1397/07/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/06/22 با عنوان وادی چهارده و تاثیر آن روی من
جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 10:40 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه دوازدهم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری موقت "مسافر جواد" و استادی جناب آقای " محسن خان" با دستور جلسه "وادی چهارده و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1397/06/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


"به نام قدرت مطلق"

جلسه یازدهم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری موقت "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم "مسافر سهیل" با دستور جلسه "از سایت کنگره60 چگونه استفاده میکنم، مقاله نویسی" روز پنجشنبه مورخ 1397/06/08 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/06/01 با عنوان قضاوت و جهالت
پنجشنبه 1 شهریور 1397 ساعت 05:23 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه دهم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر منصور" و استادی کمک راهنمای محترم "مسافر علی اسفندیاری " با دستور جلسه "قضاوت و جهالت" روز پنجشنبه مورخ 1397/06/01 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/05/25 با عنوان عدالت، آیا همه در کنگره باهم برابرند؟
شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 02:15 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه نهم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر منصور" و استادی کمک راهنمای محترم "مسافر جهانگیر " با دستور جلسه "عدالت، آیا همه در کنگره باهم برابرند؟" روز پنجشنبه مورخ 1397/05/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/05/18 با عنوان وادی سیزده و تاثیر آن روی من
جمعه 19 مرداد 1397 ساعت 12:36 ق.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه هشتم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر منصور" و استادی کمک راهنمای محترم "مسافر مهدی " با دستور جلسه "وادی سیزده و تاثیر آن روی من" روز پنجشنبه مورخ 1397/05/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/05/04 با عنوان کار،تحصیل،قدرت
جمعه 5 مرداد 1397 ساعت 01:04 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه هفتم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی "مسافر فرهاد " با دستور جلسه "کار،تحصیل،قدرت" روز پنجشنبه مورخ 1397/05/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ97/04/28 با عنوان وادی یازده و تاثیر آن روی من
شنبه 30 تیر 1397 ساعت 12:58 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر حسین صالحی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

جلسه ششم از دوره بیست و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی"مسافر محسن" دبیری "مسافر حسین" و استادی کمک راهنمای محترم"مسافر اکبر " با دستور جلسه ""وادی یازده و تاثیر آن روی من روز پنجشنبه مورخ 1397/04/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو