جلسات روزهای چهار شنبه مورخ 98/02/11 با عنوان الهام از رمضان
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 ساعت 07:20 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سهیل برهمنی | ( نظرات )
"بنام قدرت مطلق"
سیزدهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی موقت مسافر سعید  دبیری موقت مسافر فرهاد و استادی مسافر سعید با دستور جلسه الهام از رمضان روز چهارشنبه مورخ 1398/02/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 98/02/05 با دستور جلسه سیگار
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 ساعت 07:20 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

دوازدهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر مجید و استادی دیده بان محترم محمد صداقت با دستور جلسه سیگار روز پنجشنبه مورخ 1398/02/05 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسه روزهای پنجشنبه مورخ1398/01/29با عنوان وادی هشتم وتاثیر آن روی من
جمعه 30 فروردین 1398 ساعت 02:15 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرید | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

یازدهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر مجید و استادی مسافر محسن با دستور جلسه واادی هشتم و تاثیر آن روی من روز پنجشنبه مورخ 1398/01/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 98/01/22 با عنوان دانایی، دانایی موثر و سواد
پنجشنبه 22 فروردین 1398 ساعت 07:42 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر سهیل برهمنی | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

دهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر مجید و استادی مسافر سعید با دستور جلسه دانایی، دانایی موثر و سواد روز پنجشنبه مورخ 1398/01/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 98/01/15
جمعه 16 فروردین 1398 ساعت 11:18 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

نهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر مجید و استادی مسافر سعید با دستور جلسه از تعطیلات خود چگونه استفاده کنیم. روز پنجشنبه مورخ 1398/01/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 97/12/23 با عنوان وادی هفتم
پنجشنبه 23 اسفند 1397 ساعت 08:32 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

هشتمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر وحید و استادی کمک راهنمای محترم مسافر جهانگیر با دستور جلسه وادی هفتم روز پنجشنبه مورخ 1397/12/23 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنجشنبه مورخ 97/12/16 با عنوان هفته راهنما
پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 07:36 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

هفتمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر فرهاد و استادی کمک راهنمای محترم مسافر عبدالله با دستور جلسه هفته راهنما روز پنجشنبه مورخ 1397/12/16 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنجشنبه مورخ 97/12/09 با عنوان هفته درختکاری
پنجشنبه 9 اسفند 1397 ساعت 07:40 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهاد | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

ششمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافر میثم  دبیری  مسافر فرهاد و استادی مسافر مهدی با دستور جلسه هفته درختکاری روز پنجشنبه مورخ 1397/12/09 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنجشنبه مورخ 97/12/02 با عنوان وظایف راهنما و رهجو
پنجشنبه 2 اسفند 1397 ساعت 06:47 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

پنجمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافرمیثم  دبیری  مسافر فرهاد و استادی  دیده بان محترم جناب آقای سلامی با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو روز پنجشنبه مورخ 1397/12/02 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنجشنبه مورخ 97/11/25 با عنوان وادی ششم و تاثیر آن روی من
پنجشنبه 25 بهمن 1397 ساعت 08:12 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

چهارمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی مسافرمیثم  دبیری  مسافر فرهاد و استادی  کمک راهنمای محترم مسافر مهدی با دستور جلسه وادی ششم و تاثیر آن روی من  روز پنجشنبه مورخ 1397/11/25 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 1397/11/18 با عنوان OT
پنجشنبه 18 بهمن 1397 ساعت 07:21 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

سومین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافرمیثم  دبیری  مسافر فرهاد و استادی  مسافر اقبال با دستور جلسه OT  روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،


جلسات روزهای پنج شنبه مورخ 97/11/11 با عنوان سم زدایی یا سم نزدایی
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 07:20 ب.ظ | نوشته شده به دست مسافر فرهنگ | ( نظرات )

"به نام قدرت مطلق"

دومین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، نمایندگی حر با نگهبانی  مسافرمیثم  دبیری موقت مسافر فرهاد و استادی  کمک راهنمای محترم مسافر علیرضا با دستور جلسه سم زدایی یا سم نزدایی  روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات روزهای پنج شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic